Over ons

In november 2005 begonnen enkele vrijwilligers met het verstrekken van de eerste 5 voedselpakketten per maand in en rond Anna Paulowna. Het voedsel werd bij elkaar gebracht door mensen uit de kerken. Nu geven wij wekelijks 175 voedselpakketen uit, in 2 Gemeenten, te weten: Hollands Kroon (Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp) en Schagen (Schagen, Zijpe en Harenkarspel).

Er zijn op dit moment 6 uitdeelpunten, t.w. in Anna Paulowna, Schagen, Wieringen, Wieringermeer, Warmenhuizen en Nieuwe Niedorp. Gemiddeld 68 vrijwilligers werken mee om het voedsel in te pakken, op te halen, weg te brengen en uit te delen.

Sinds januari 2009 heten wij officieel Stichting Voedselbank “KOP VAN NOORD” en al eerder waren wij aangesloten bij de Vereniging van Voedselbanken in Nederland. Ook maken wij deel uit van het Regionale Distributiecentrum in Amsterdam.

Voedselbank “Kop van Noord” is een particulier initiatief dat enerzijds een steun in de rug wil bieden aan mensen die kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen en anderzijds het overschot aan voedsel dat er is, wil gebruiken.

De Voedselhulp is niet structureel maar meestal eerst voor 3 tot 6 maanden, waarna de hulp steeds weer verlengd kan worden met 3 maanden.  In principe is de maximale duur van de voedselverstrekking 3 jaar.

 

Voedselbank Kop van Noord

Doelstelling:

De doelstelling van de Voedselbank is de bestrijding van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland, in het bijzonder in de kop van Noord Holland.

Een steun in de rug voor mensen in nood.
De kop van Noord Holland bevat de Gemeente Hollands Kroon (Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer, Niedorp) en Gemeente Schagen, Schagen, Zijpe en Harenkarspel)

Het adres van de Voedselbank: Randweg 6, 1761 LR  Anna Paulowna.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Johan Vos, Middenmeer
Secretaris: Raymund Tromp, Schagen
Penningmeester: Nico Vlaming, Anna Paulowna

Overige bestuursleden:
Henk Veenstra, Middenmeer

Beloningsbeleid:

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers ontvangen geen enkele vorm van beloning – slechts gemaakt onkosten kunnen worden  gedeclareerd.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Voor een uitgebreid verslag van de activiteiten welke zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan verwijzen wij u naar de hieronder opgenomen jaarverslagen.

Financiële verantwoording:

De financiële verantwoording maakt deel uit van de hieronder opgenomen jaarverslagen.

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de Stichting is terug te vinden in de gepubliceerde jaarverslagen zoals hieronder opgenomen.

 

Het fiscale nummer van de Stichting: 8217.73.318

Jaarverslag:

Begroting:

Beleidsplan:

ANBI Instelling

Stichting  Voedselbank “Kop van Noord” is een ANBI instelling en uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

ANBI instelling