Over ons

In november 2005 begonnen enkele vrijwilligers met het verstrekken van de eerste 5 voedselpakketten per maand in en rond Anna Paulowna. Het voedsel werd bij elkaar gebracht door mensen uit de kerken. Nu geven wij wekelijks 175 voedselpakketen uit, in 2 Gemeenten, te weten: Hollands Kroon (Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp) en Schagen (Schagen, Zijpe en Harenkarspel).

Er zijn op dit moment 6 uitdeelpunten, t.w. in Anna Paulowna, Schagen, Wieringen, Wieringermeer, Warmenhuizen en Nieuwe Niedorp. Gemiddeld 68 vrijwilligers werken mee om het voedsel in te pakken, op te halen, weg te brengen en uit te delen.

Sinds januari 2009 heten wij officieel Stichting Voedselbank “KOP VAN NOORD” en al eerder waren wij aangesloten bij de Vereniging van Voedselbanken in Nederland. Ook maken wij deel uit van het Regionale Distributiecentrum in Amsterdam.

Voedselbank “Kop van Noord” is een particulier initiatief dat enerzijds een steun in de rug wil bieden aan mensen die kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen en anderzijds het overschot aan voedsel dat er is, wil gebruiken.

De Voedselhulp is niet structureel maar meestal eerst voor 3 tot 6 maanden, waarna de hulp steeds weer verlengd kan worden met 3 maanden.  In principe is de maximale duur van de voedselverstrekking 3 jaar.

 

Voedselbank Kop van Noord

Doelstelling:

De doelstelling van de Voedselbank is de bestrijding van (verborgen) armoede en verspilling van voedsel in Nederland, in het bijzonder in de kop van Noord Holland.

Een steun in de rug voor mensen in nood.
De kop van Noord Holland bevat de Gemeente Hollands Kroon (Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer, Niedorp) en Gemeente Schagen, Schagen, Zijpe en Harenkarspel)

Het adres van de Voedselbank: Randweg 6, 1761 LR  Anna Paulowna.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Johan Vos, Middenmeer
Secretaris: Raymund Tromp, Schagen
Penningmeester: Nico Vlaming, Anna Paulowna

Overige bestuursleden:
Henk Veenstra, Middenmeer

Beloningsbeleid:

Zowel de bestuursleden als de vrijwilligers ontvangen geen enkele vorm van beloning – slechts gemaakt onkosten kunnen worden  gedeclareerd.

Verslag uitgeoefende activiteiten:

Voor een uitgebreid verslag van de activiteiten welke zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan verwijzen wij u naar de hieronder opgenomen jaarverslagen.

Financiële verantwoording:

De financiële verantwoording maakt deel uit van de hieronder opgenomen jaarverslagen.

Beleidsplan:

Het beleidsplan van de Stichting is terug te vinden in de gepubliceerde jaarverslagen zoals hieronder opgenomen.

 

Het fiscale nummer van de Stichting: 8217.73.318

Jaarverslag:

Begroting:

Beleidsplan:

ANBI Instelling

Stichting  Voedselbank “Kop van Noord” is een ANBI instelling en uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

ANBI instelling

 

 

Integriteit en vertrouwenspersonen

Integriteitscode:

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze
klanten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Als
gezamenlijke voedselbanken in Nederland hebben wij daarom een aantal regels
opgesteld over hoe wij de integriteit van ons werk kunnen bevorderen en bewaken.
Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers. Kijk
hier5 voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt
onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Vertrouwenspersonen:

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met
ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en
geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of
bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer
anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan
iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken. Neem dan contact op met
één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn  te
vinden op de website van VoedselBanken Nederland. https://www.voedselbankennederland.nl/wat-we-doen/integriteit-en-vertrouwenspersonen/
De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon
vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd.
Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als
vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen. Jij houdt zelf de regie over het proces;
de vertrouwenspersoon staat je daarin bij.
De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van)
diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.