Doneer

Als Voedselbank hebben ook wij  te maken met onkosten zoals huur, onderhoud & benzine, administratiekosten, etc. Hiervoor zijn we afhankelijk van giften. De Voedselbank is een Stichting en uw giften zijn aftrekbaar. Mocht u ons willen helpen met een gift dan kunt u die overmaken:

t.n.v. St. Voedselbank “Kop van Noord”  te Anna Paulowna.
Op rek.nr.  NL64INGB0004877289 of NL79RABO0178081612.

Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid. Gebruik onderstaand formulier om aan te geven dat u iets gedoneerd heeft, dan weten wij wie we mogen bedanken.

 

 
Privacybeleid